Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Veistatus

høyhastighetsbaner - baner for tog med en hastighet på minimum 250 km i timen i ordinær trafikk, omtrent fra den hastigheten speedometeret på mange biler slutter.

mat for husstand - betegner hvor mye mat en husstand trenger, en omtrentlig verdi, som kan gi grunnlag for å beregne produksjonen i et område.

mat for husstand - kan angi endring av matproduksjon ved utbygging av infrastruktur, inkluderer dyrket mark, beitedyr og beitemark, påvirkning på fiske og vilt forøvrig.

strøm for husstand - betegner for mye strøm en husstand trenger, som har dannet grunnlag for mye utbygging av natur og infrastruktur de siste hundre år, jf mat for husstand.

strøm i Norge - gjennom omtrent hundre år bygget opp energiforsyningen med sikring av produksjon og forsyningslinjer mens de beste områdene for produksjonen av mat reduseres.

TERN - Trans European Road Network utgjør et nettverk av veier i Europa med en minste standard og merket med E.

skulder - på en vei utgjør dette feltet utenfor vegmarkeringen enten med grus eller asfalt ofte brukt av syklister eller for nødstopp.

blindvei - en vei der man må tilbake til samme punkt, ferger og vinterstengninger kan påvirke lengden.

hovedvei - en vei definert eller brukt som viktigste ferdselsåre, ofte motorvei, men kan ellers ha ulike standarder.

motorvei - en vei med fire felt, laget for kjøretøy med motorer, med kryss i to plan og ellers skiltet og dimensjonert etter internasjonale standarder.