Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Veistatus

En utbygging planlegges som blir kontroversiell gjennom et fredet elvedelta,.

Kan framdriften formidles på rim.

Vi ligger på skjema til nok en storslagen seier.

For de som vil ha nye brede veier.

I en stor og kostbar konkurranse.

Hadde kun ett alternativ en sjanse,.

I praksis la etaten ned et veto.

Ved varsel av innsigelser mot alternativ to,.

Moderne hydrokarbonbasert velstand.

Spres over tusenårig jord- og skogbruksland.

Dit vi kan gå for kos og hygge.

Vil store maskiner grave og bygge,.

Gjennom naturen varm eller rå.

Bygges konstruksjoner harde og grå,.

Reisende fugl og fisk finner mat og hviler.

De vil få selskap av tusenvis av biler,.

Frodig raslende løv.

Kan dekkes av finkornet støv,.

Et utslipp av oljesøl.

Kan legge seg som en hinne på en pøl,.

Men hva betyr vel noen insekter.

Når vi kan øke samfunnets inntekter,.

Her vil motorister spare dyrebar tid.

Dette gir stemmer til moderne parti,.

Hvis klokkene igjen en gang ringer.

For å gå under de fargerike ringer,.

Bør vi den store verden innby.

Til å kjempe i en hvitkledd grønn by.

Fortsetter.