Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Veistatus

30 juli 2020 - Riksvei 3 fra Løten til vest for Elverum åpnes for ferdsel på motorvei med 110 km i timen.

motorvei fra Kolomoen til Moelv - en av de største utbyggingene i Norge pågår nordover på E6 fra Kolomoen der det europeiske nettverket nordlige stopp blir Moelv.

motorvei over Mjøsa - Ny Mjøsbrua på E6 fra Moelv til vestsiden ved Biri planlegges og kan bli bygget i tre.

motorvei fra Biri til Ensby - utenom olympiabyen på E6 vil kreve rundt en kvadratkilometer med av asfalt på frodig dyrket mark, mange kilometre med strandlinje og over et naturreservat.

motorvei fra Stjørdal til Åsen - nordover har E6 med tunneler i to løp blitt vedtatt mot Åsen, når kommer jernbanen.

motorvei fra Arendal til Tvedestrand - slake kurver på E18 tar over for vei med to felt og mange kryss som har håndtert stor trafikk i mange år.

motorvei under Boknafjorden - fra oljebyen bygges to parallelle tunneler på E39 med forbindelse til Kvitsøy i et av de største veiprosjektene i landet.

motorvei over Bjørnafjorden - E39 Hordfast kan bli et av de dyreste enkeltprosjektene i landets historie for en trafikkmengde tilsvarende en hovedvei i en middels norsk by.

26 oktober 2020 - E6 fra Brumunddal til Moelv med fire felt ble åpnet.

hovedsteder - fra Oslo via Karlstad vurderes ulike alternativer for en rask skinnebasert forbindelse til neste hovedstad.

motorvei fra Løten til Elverum - På Hedemarken pågår to store prosjekter med ny motorvei fra Løten til Elverum med forlengelser.

motorvei forbi Gjøvik - trafikken gjennom byen med svaner går gjennom flere rundkjøringer med planlagt passering i to løp i tunnel utenom sentrum til rundt seks milliarder kroner.

motorvei over Oslofjorden - over eller under Oslofjorden har vært spørsmålet i mange år, men også smalt eller bredt, med eller uten jernbane.

Fv Hellefosse bru - i Etnedal åpnet bru i august for moderne trafikk som tar over tjenesten for en bru som har holdt uvanlig lenge inkludert sprengning av bombe.

dobbeltspor fra Moss til Halden - gjennom Østfold kan høyhastighetsbane i noenlunde rett linje bygges forbi byene.

dobbeltspor fra Oslo til Karlstad - fra Oslo og østover kan ulike alternativer vurderes for en rask skinnebasert forbindelse til hovedstaden hos søta bror.

dobbeltspor fra Sandvika til Hønefoss - også benevnt Ringeriksbanen bygges gjennom frodige åkre og i lange tunneler for å forkorte reisetiden mellom paraplybyen i vest.

dobbeltspor fra Larvik til Porsgrunn - dobbeltspor ble åpnet som en av de første jernbanestrekningene i Norge bygget for lyntog, Sørlandet neste.

dobbeltspor fra Grenland mot Sørlandet - fra dagens stoppested i Porsgrunn kan en forbindelse bygges mot byene langs kysten i Sørlandet.

dobbeltspor fra Gjøvik mot Dovrebanen - i mange år har planer om forbindelse på skinner mellom Gjøvik og den andre siden av Mjøsa blitt vurdert.

dobbeltspor fra Gardermoen til Minnesund - bygges langs utløpet av Mjøsa som vil gi jevn hastighet der to strekninger med dobbeltspor kobles nordover fra millionbyen.

dobbeltspor fra Espa til Lillehammer - utredes i ulike traseer der mange lurer på nytten av lyntog gjennom sentrum av hovedstaden på Hedemarken.

dobbeltspor i Gudbrandsdalen - kan bygges på deler av strekninger for at flere tog passere dalenes dal.

dobbeltspor i Gauldalen - har trafikk med mange pendlere der dobbeltspor utredes både noenlunde direkte og under Vassfjellet mot stiftstaden.

dobbeltspor fra Trondheim til Værnes - mellom hovedstaden i Trøndelag og satellittbyene nordover samt flyplass og nabolandet utredes dobbeltspor.

dobbeltspor fra Værnes til Steinkjer - gjennom Inntrøndelag kan dobbeltspor bygges mellom de mange byene.