Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Veistatus

En utbygging planlegges som blir kontroversiell gjennom et fredet elvedelta,.

Kan framdriften formidles på rim.

Vi ligger på skjema til nok en storslagen seier.

I en stor og kostbar konkurranse.

Hadde kun ett alternativ en sjanse,.

I praksis la etaten ned et veto.

Ved varsel av innsigelser mot alternativ to,.

Moderne hydrokarbonbasert velstand.

Spres over tusenårig jord- og skogbruksland.

Fortsetter.