Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Veistatus

samfunnsøkonomi - har fått større betydning i planlegging av prosjekter innen infrastruktur der også utslipp, støy og påvirkning på landskap og bomiljø regnes med.

Veistatus - baserer seg på innhold fra ulike kilder som nevnes under referanser som vises mest mulig i tekst for at sidene skal lastes raskt med mål om både lenge, åpningstid og plassering til prosjektene.

Veistatus - viser en oversikt over prosjekter innen infrastruktur med fokus på Norge med hensikt å transportere mennesker, fra stier og veier til høyhastighetsbaner.

Veistatus - vurderer også alternativer til å bygge veier, som skinnebasert transport, lokalisering av offentlige tjenester eller satsning på gang- og sykkelveier.