Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Veistatus

kostnadsoverslag - for planlagte prosjekter anses som veiledende ut i fra ulike kilder og kostnader til tilsvarende prosjekter.

Bjørnafjorden - mellom to av de største sjøfartsbyene i landet planlegges å bli passerbar i stor hastighet på hjul, pris rundt 30 mrd kroner.

Boknafjorden - kan snart passeres i en tunnel, pris 18 mrd kroner.

Heiane - i Rogaland fra Flekkefjord til Ålgård vurderes å dekkes av mer asfalt og biler i stor hastighet, pris rundt 20 mrd kroner.

jernbane - ulike alternativer vurderes fra Fauske via Narvik og nordover til Tromsø, med prislapp i dag på i et tresifret antall milliarder.

Romsdalsfjorden - har en trafikkert ferge som med to bruer og tunneler kan passeres på hjul, pris rundt 25 mrd kroner.

dobbeltspor fra Fauske til Narvik - fra Fauske venter flere på at skinner føres videre etter gamle planer gjennom vilt terreng.

dobbeltspor fra Narvik til Tromsø - ulike alternativer vurderes fra Narvik og nordover til Tromsø, med prislapp i dag på et tresifret milliardbeløp.

Trondheimsfjorden - ligger bred og stille deler av året, men kan få en bru i verdensklasse både i lengde og pris, prisanslag 20 mrd kroner.

E6 Hålogalandsbrua - Nord for Narvik blir hovedveien mange kilometer kortere med en av de lengste hengebruene i landet.